Photo Rating Website
Start Ines Łowicz ING Bytom Inorganic incydencja
Instytut Onkologii Bydgoszcz

aaaachwilówka, chwilowka, pożyczka gotówkowa, kredyt, szybka pożaaaa

Temat: Co ka?da z nas powinna wiedzie? o raku piersi...
92 54 * Centrum Onkologii im. prof. Franciszka ?ukaszczyka w Bydgoszczy, ul. Dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz tel. 052 374 32 38 / 052 374 37 75 * Centrum Onkologii ... * Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36 31-501 Kraków tel. 012 424 74 94 * Opolskie Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66a 45-060 Opole tel. 077 44 16 095 * Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. F. Chopina 2 35-055 Rzeszów tel. 017 86 66 436 * Bia?ostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12 15-027 Bia?ystok tel. 085 66 46 840 * Klinika Chirurgii Plastycznej i Lecznictwa Oparze? Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gda?sku ul. D?binki 7 80-852 Gda?sk tel. 058 349 24 05 * Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sk?odowskiej - Curie w Gliwicach ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice tel. 032 278 93 35 * ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwi?skiego 3 25-734 Kielce tel. 041 36 74 246 * Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn tel. 089 539 80 79 * Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 61-866 Pozna? tel. 061 88 50 635 * Regionalny Szpital Onkologiczny, ul. Strza?kowska 22 71-730 Szczecin tel. 091 425 14 92
Źródło: lekarze.mazowsze.pl/forum/viewtopic.php?t=21Temat: Przychodnie
Niepubliczny ZOZ Elbląskie Centrum Diabetologii ul. Królewiecka 146 tel. (0-55) 234-65-22 Gdańsk Akademia Medyczna Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii ul. Dębniki 7 tel. (0-58 349-28-78 Gliwice Ośrodek Diabetologiczny Dzieci i Młodzieży ul. Młyńska 17 tel. (0-32) 231-07-66 Katowice Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej ul. Medyków 16 tel. (0-32) 207-16-91 Kielce Wojewódzki Szpital Dziecięcy Oddział ... ul. Wielicka 265 tel. (0-12) 658-12-77 Lublin Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej ul. Chodźki 2 tel. (0-81) 718-54-40 Łódź Centrum Zdrowia Matki Polki Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-15 Łódź Klinika Chorób Dzieci Instytut Pediatrii, Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Sporna 36/50 tel. (0-42) 656-79-52 Olsztyn Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Poradnia Diabetologiczna ul. Żołnierska ... Centrum Medyczno-Diagnostyczne Poradnia Diabetologiczna ul. Czerwonego Krzyża 41 tel. (0-25) 633-36-36 Sopot Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Chrobrego 6/8 tel. (0-58 550-00-81 Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ... tel. (0-22) 629-06-05 Warszawa Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Klinika Pediatrii Oddział Diabetologii Al. Dzieci Polskich 20 tel. (0-22) 815-12-14 Wrocław Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego ul. Wrońskiego 13c tel....
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=1244


Temat: Krew pępowinowa, komórki macierzyste
przy Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, tel. (022)436 40 50 Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, Warszawa, tel. (022)823 64 11 Piękne Narodziny, Bydgoszcz tel. (052)348 79 01...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=97543chwilówka, chwilowka, pożyczka gotówkowa, kredyt, szybka poż

Designed By Royalty-Free.Org