Photo Rating Website
Start Ines Łowicz ING Bytom Inorganic incydencja
Instrukcja kancelaryjna Urząd Miasta

aaaachwilówka, chwilowka, pożyczka gotówkowa, kredyt, szybka pożaaaa

Temat: nazewnictwo urzedów samorządu
Użytkownik Pawel napisał: | Drodzy, Jak powinna wyglądać poprawna nazwa urzędu gminy? np. jeśli mamy | Gminę Mielec to nazwa urzędu powinna brzmieć "Urząd Gminy Mielec" czy "Urząd | Gminy w Mielcu" ? Bo jak wiadomo z prawnego punktu widzenia tylko jedna | nazwa z powyższych powinna być poprawna. Parę lat temu "Urząd Miejski w Poznaniu" przemianował się na "Urząd Miasta Poznania". ... poprawności nazw urzędów (np. Urząd Miasta Pruszków czy Urząd Miasta w Pruszkowie) za poprawną wersję należy uznać sformułowanie Urząd Gminy (Miejski, Miasta) + nazwa jst. Zwrot np. "Urząd Gminy w Pruszkowie" wskazuje na siedzibę urzędu (w Pruszkowie) a nie odnosi się do nazwy gminy, której jest urzędem (Urząd Miasta Pruszków). Na wyjaśnienie zasługuje także sprawa nazewnictwa organu wykonawczego gminy (rady gminy). Zgodnie ... gminy". Nieformalnie funkcjonuje podział gmin na gminy wiejskie (na terenie których nie ma miejscowości posiadających status miasta), gminy miejsko-wiejskie (gminy na terenie których znajdują się miejscowości o statusie miasta) oraz gminy miejskie (gminy o statusie miasta). W związku z powyższym w "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. Dz. U. Nr 112, póz. 1319 ze zm), w załączniku dotyczącym wzorów pieczęci nagłówkowych i podpisowych sugeruje się, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać zwrotów rada gminy - urząd gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska - urząd miejski (wyjątkowo z użyciem "w" - np. rada miejska w Giżycku), w gminach miejskich rada miasta - urząd miasta." Pozdrawiam Janusz
Źródło: topranking.pl/1522/nazewnictwo,urzedow,samorzadu.phpTemat: Instrukcja kancelaryjna
na przykład następujących nazw "Rada Gminy w Wojcieszkowie"' "Przewodniczący Rady Gminy w Wojcieszkowie", "Zarząd Gminy w Wojcieszkowie", "Rada Miasta w Bychawie", "Burmistrz Miasta i Gminy Bychawa", "Zarząd Miasta i Gminy w Bychawie", "Urząd Miasta i Gminy w Bychawie". Prawidłowe nazwy to: 1) gmina - "Rada Gminy Wojcieszków", "Przewodniczący Rady Gminy Wojcieszków" , "Zarząd Gminy Wojcieszków", "Wójt Gminy Wojcieszków", "Urząd Gminy Wojcieszków". 2) Gmina o statusie miasta - "Rada Miasta Lublin", "Przewodniczący Rady Miasta Lubloin", "Zarząd Miasta Lublin", "Prezydent Miasta Lublin", "Urząd Miasta Lublin", 3) Gmina, w której rada gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy - "Rada Miejska w Bychawie", "Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie", "Zarząd Miejski w Bychawie", "Burmistrz Bychawy", "Urząd Miejski w Bychawie". Proszę zatem o dostosowanie nazw organów i urzędów do treści powołanej instrukcji kancelaryjnej (według powyższego wzoru).
Źródło: topranking.pl/1524/instrukcja,kancelaryjna.php


Temat: Nie ma już Urzedu Miejskiego w Legionowie !!!
w pkt 4 wyrazy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Legionowie" zastępuje się wyrazami "Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Legionowo", d) w pkt 5 wyrazy "Prezydenta Miasta" zastępuje się wyrazami "Prezydenta Miasta Legionowo", e) w pkt 5 wyrazy "Zastępcę Prezydenta Miasta" zastępuje się wyrazami "Zastępcę Prezydenta Miasta Legionowo", f) w pkt 7 wyrazy "Sekretarza Miasta" zastępuje się wyrazami "Sekretarza Miasta Legionowo", g) w pkt 8 wyrazy "Skarbnika Miasta" zastępuje się wyrazami "Skarbnika Miasta Legionowo", h) w pkt 9 wyrazy "Urząd Miejski w Legionowie" zastępuje się wyrazami "Urząd Miasta Legionowo"; 2) w § 4: a) w ust. 1 ... Miejskiej" zastępuje się odpowiednio wyrazami "Biuro Rady Miasta Legionowo", 4) w § 39: a) w pkt 3 skreśla się wyrazy "Kultury i Sportu," b) kropkę na końcu pkt 6 zastępuje się...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,93,8298130,8298130,Nie_ma_juz_Urzedu_Miejskiego_w_Legionowie_.htmlchwilówka, chwilowka, pożyczka gotówkowa, kredyt, szybka poż

Designed By Royalty-Free.Org